Luovi 1


Ammattiopisto LUOVI & HH-KIINTEISTÖPALVELUT OY;
saumatonta ja ketterää yhteistyötä kiinteistöalan koulutuksen ja työllisyyden hyväksi yhteiskuntavastuuta kantaen.


Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi toimii yli 20 paikkakunnalla ja on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Luovi on osa Hengitysliittoa. Ammattiopisto Luovi syntyi 1.8.2007, kun Hengitysliittoon kuuluneet Merikosken ammatillinen koulutuskeskus (perustettu 1957), Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus (perustettu 1947) ja Hoikan opisto (perustettu 1952) yhdistyivät valtakunnalliseksi oppilaitokseksi.

Tampereella Luovilla on tällä hetkellä n. 45 työntekijää, mm. eri alojen ammatillisia erityisopettajia, ohjaajia ja opiskeluhyvinvoinnin toimijoita. Vuosittain Luovissa Tampereella opiskelee noin 180–200 opiskelijaa. Kiinteistönhoidon osaamisalalla työskentelee alalle erikoistuneita ammatillisia ohjaajia ja erityisopettajia.

Luovin tarjoaman toiminnan ja koulutusten yhteiskuntavastuu korostuu mm. siinä, että Luovi tarjoaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle ”Oman väylän työhön ja hyvään elämään”. Luovin arvomaailmaa ohjaa tasavertaisuus; ”kaikilla on oikeus tehdä työtä”. Luovi tekee vahvaa yhteistyötä mm. Silta-Valmennusyhdistys ry:n kanssa; tätä yhteistyötä pidetään yhtenä tärkeänä toimintamuotona Tampereella.

HH-kiinteistöpalvelut Oy:n ja Luovin yhteistyön taustat ja yhteistyö käytännössä

HH:n ja Luovin yhteistyölle on rakennettu pohjaa Luovillakin aiemmin työskennelleen kiinteistönhoidon työnjohtajan Petri Salmelan aloitteesta; yhteistyölle nähtiin selvää tarvetta ja molemminpuolista hyötyä. Kiinteistönhoidossa on mm. kausityövoimatarpeita ja toisaalta oppimisympäristön tulisi olla mahdollisimman todenmukainen, jopa ihan oikea asiakaskohde. Tavoitteena on ollut tarjota laajaa näkökulmaa alalla opiskeluun.

Tällä hetkellä Luovin kautta HH:n moninaisiin kiinteistönhoitotöihin on työllistynyt jo n. 6 henkilöä ja työharjoitteluissa on vuoden aikana n. 10 henkilöä. Harjoittelua toteutetaan Luovin kouluttajien ja HH:n työnjohdon ja palveluohjaajien kesken erikseen sovituilla tavoilla ja käytössä on mm. yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka kautta viestintä toimii tehokkaasti.

Koulutusyhteistyömallissa koetaan rikotun ennakkoluuloja ja käytännön vastuuhenkilöt ovatkin yhteisesti todenneet, että ”tässä on sydän mukana puolin ja toisin”.

Työ toimii molempien mukaan erinomaisen ketterästi, laadukkaasti ja avoimesti. Yhteistyöhön on yritystasolla sitouduttu sopimuksella, jossa on määritetty myös tiettyjä sitoumuksia, jolloin tekeminen ei jää tavoitteelliseksi sanahelinäksi vaan ihan konkreettiseksi ja aidoksi toiminnaksi.

Luovi 2


Mitä yhteistyöstä on saatu?

HH tarjoaa Luoville aidon oppimisympäristön ja oikeat työkohteet sekä omaa laite- ja konekalustoaan koulutuskäyttöön; mm. Wille-työkone on ollut määräajan Luovin käytössä tähän tarkoitukseen. Todettakoon, että tätä kautta HH sai vakituisen konetyöntekijän palkkalistoilleen.

Luovi tarjoaa HH:lle tulevaisuuden työvoimaa ja toimii varsin ketterästi mm. kausitarvetilanteissa; Luovin ohjaajat ja opettajat hoitavat tiettyjä töitä itsenäisesti opiskelijoiden kanssa HH:n antamien kohdetietojen mukaan.

Voidaankin todeta, että Luovi on HH:lle tietyntyyppinen ”nopean toiminnan joukko”, josta saatu palaute sekä HH:n sisällä että asiakkaiden suunnalta on pelkästään positiivista. Luovilta tulevat harjoittelijat ja HH:lle siirtyvät työntekijät ovat erittäin motivoituneita.

Miten yhteistyötä jatketaan ja kehitetään?

Yhtenä yhteisenä kehitysaiheena nähdään kausityön suunnittelu ja soveltuvien opiskelijoiden ja tulevien työntekijöiden sijoittuminen siihen. On myös sovittu, että lukukausi 2021–2022 suunnitellaan osittain HH:n ja Luovin yhteistyönä, jolloin voidaan ottaa huomioon alkavat, jatkavat ja valmistuvat opiskelijat ja heidän tilanteensa ja sovittaa niitä HH:n tarpeisiin, mikä tuo ketteryyttä ja tehokkuutta mm. harjoittelujaksojen toteuttamiseen.

Yleisesti ottaen yhteistyö tulee varmasti tehostumaan entisestään. Samoin tullaan keskustelemaan yhteistyön laajentamisesta mm. siivous- ja rakennusteknisiin töihin tulevaisuudessa.

Luovi 3


Kuvassa vasemmalta lukien: Imer Sfarqa (työnjohtaja/HH), Jarno Skarp (ohjaaja/Luovi), Petri Salmela (työnjohtaja/HH), Ville Horila (valmentaja/Silta-valmennus), Risto Vasama (asiakkuusjohtaja/HH), Kirsi Viitala (koulutuspäällikkö/Luovi) ja Tero Lehtilä (ammatillinen erityisopettaja/Luovi).

 

Yhteistyö kantaa hedelmää!

Terveisin
Tokke Salonen
Toimitusjohtaja
HH-kiinteistöpalvelut Oy