Kylmälaitteen lakisääteinen vuototarkastus


F-KAASUASETUKSEN ALAISIA KYLMÄAINEITA SISÄLTÄVÄN LAKISÄÄTEISEN LAITEVUOTOTARKASTUKSEN saa tehdä vain asiaan pätevöitynyt asentaja. Huoltokirjaa on ylläpidettävä ja vuositarkastustarra hoidettava asiamukaisesti. Muitakin aineita sisältävän kylmälaitteen huollosta ja määräaikaistarkastuksista kannattaa huolehtia asianmukaisesti.

VUOTOTARKASTUSTIHEYTEEN VAIKUTTAVAT sekä laitteen sisältämän kylmäaineen määrä (tonneina) että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP). CO2-ekvivalenttitonnimäärä lasketaan kertomalla laitteen sisältämän F-kaasun määrä (tonneina, esim. 1 kg = 0,001 t) sen sisältämän F-kaasun GWP-arvolla.
Vanha 3 kg:n sääntö on nykyään korvattu tällä laskentakaavalla.

Taulukko


Tuntuuko kaava jo heprealta? Mutta miten tietää vielä aineen ilmastoa lämmittävä vaikutus, jos edes laitteen kylmäaine ei ole tiedossa? Kylmiössä oleva aine vaikuttaa merkittävästi vuototarkastustiheyteen. Kylmäasentajan pitää joko saada tieto tarkastuksen tilaajalta tai ammattitaidollaan vähintään päätellä mitä ainetta kylmiössä on ja tehdä laskelma sen pohjalta.

Kuka valvoo vuototarkastuksia?

Kaupunkien ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että lakisääteisen valvonnan alla olevia kylmäaineita sisältävät laitteistot on asianmukaisesti huollettu ja vuototarkastettu ja niihin liittyvät toimet tehty. Tarkastuksia tehdään projektinomaisesti ja varautumattomana se voi olla ikäväkin yllätys.

Varmista nyt kuuman ajan kylmätoiminnot


Viisas tekee enemmän kuin laki vaatii

Kylmälaitteiden moitteettoman toiminnan takaa parhaiten niiden säännöllinen huolto. Mitä lyhyempi huoltoväli, sitä pidempi käyttöikä! Säännöllinen huolto paljastaa viat ja säästää monelta harmilta. Huolto säästää energiaa/rahaa ja tuo huolettomuutta kiinteistönhuoltoon. Määräaikaishuolto noudattaa huolto-ohjelmaa. Siinä mahdolliset puuttuvat merkinnät lisätään laitokseen: kylmäainemäärä ja -tyyppi, tiiviys testataan, komponenttien toiminta testataan ja laitoksen säädöt passataan kohdalleen. Lisäksi mitataan putkiston lämpötila, lauhdutin putsataan pintapuolisesti ja kondensiovesiputkisto tarkistetaan. Kaikesta tehdään raportti mahdollisine korjaustarpeineen ja suositeltavine toimenpiteineen. Lakisääteisen vuototarkastuksen voi toteuttaa järkevästi osana huoltokäyntiä.

Huoltorepertuaariimme kuuluu monia erilaisia kiinteistöjen kylmälaitteita.
On sitten kysymyksessä kylmälaitteiden lakisääteinen vuototarkastus tai määräaikaishuolto, meiltä saat kaiken vankalla ja asiaan vaadittavalla ammattitaidolla!

Kysy lisää:

Risto Säkkinen
Kylmätekniikka, sähkötyöt
työnjohtaja

puh. 010 3950 373
risto.sakkinen@hhkp.fi