Hannu Saloselle tuli keväällä 2019 täyteen komeat 40 vuotta HH-kiinteistöpalveluiden palveluksessa. Yrityksemme hallituksen puheenjohtaja kertoo juhlan kunniaksi tehdyssä haastattelussa vaiherikkaasta urastaan sekä alan kehittymisestä viimeisten vuosikymmenten aikana.

 

Hervannan Huolto Oy oli Tampereen kaupungin omistuksessa, kun pari vuotta aiemmin insinööriksi valmistunut Hannu Salonen aloitti yrityksen käyttöpäällikkönä vuonna 1979.

”Ensimmäiset vuodet vastasin palvelutuotannosta. Yrityksen kasvun myötä organisaatiota kehitettiin, ja nimikkeeni muuttui tekniseksi johtajaksi. Silloin toimin palvelutuotantolinjojen päälliköiden esimiehenä”, Salonen kertoo.

1980-luvun lopulla Salonen eteni Hervannan Huollon toimitusjohtajaksi. Yhteiskunnassa tapahtui muutoksia 90-luvulla, jolloin Tampereen kaupunki arvioi tarkemmin omaa omistajapolitiikkaansa ja sitä, minkälaisissa yrityksissä kaupungin oli perusteltua olla omistajana mukana.

”Hervannan Huolto perustettiin Hervannan kaupunginosan rakentumisen yhteydessä vuonna 1972 alueelliseksi kiinteistönhoitoyhtiöksi ensimmäisten joukossa Suomessa. 1990-luvulla kaupunki päätti luopua kiinteistöhuoltoyrityksensä omistuksesta, koska alalle oli syntynyt yksityistä ja kilpailtua tarjontaa. Talonmiesperinteen sijaan taloyhtiöt alkoivat laajemminkin siirtyä kiinteistönhoitoyritysten palveluiden piiriin”, Salonen muistelee.

Kaupunki laittoi yrityksen myyntiin, ja pitkällisten neuvottelujen jälkeen Hannu Salonen osti Hervannan Huolto Oy:n liiketoimintakokonaisuuden yhdessä riskirahoittajan kanssa.

”Yrittäjänä toimiminen alkoi vanhalla porukalla ja kalustolla. Muutama vuosi myöhemmin lunastin kaupantekohetkellä mukaan tulleen riskisijoittajan osuuden itselleni”, Salonen kertoo.

Toimialan huolenpitoa ja puolenpitoa

Kaupallinen kiinteistönhoito ei ollut Salosen uran alkuvuosina kovin tavanomaista, ja vuosien varrella Salonen onkin ollut kehittämässä toimialaa sekä omassa yrityksessään että alan etujärjestöissä.

”Tuntuu kiistatta hyvältä, että koko työelämä on tullut annettua samalle yritykselle, ja jossain määrin koko toimialalle. Koko työmarkkinakuvio on tänä aikana muuttunut. Alkuaikoina alan työehtosopimukset neuvoteltiin Suomen Kiinteistöliiton alaisuudessa, joka oli ja on edelleen meidän asiakkaidemme etujärjestö. Vuosia kestäneen väännön, käännön ja neuvottelujen tuloksena lopulta syntyi kiinteistötyönantajien oma etujärjestö Kiinteistötyönantajat ry.”

Salosen mukaan kiinteistöhuolto on toimialana kuitenkin vielä varsin nuori. Teknistyminen ja digitalisaatio ovat muuttaneet tapoja viestiä ja työskennellä, mutta suuria uhkia alalle ei ole.

”Vaikka puhutaankin kansainvälistymisestä ja globalisaatiosta, on tiettyjä asioita, jotka eivät tule radikaalisti muuttumaan. Siihen liittyen minulla on slogan. Olen voinut jokaiselle työntekijälle luvata aina sen, että on meillä täällä neljän vuodenajan maassamme aina töitä ja tehtäviä, joita ei siirretä halpatyömaihin. Työt tehdään paikallisesti ja paikallisin voimin. Se työ ei muutu, vaikka työtavat ja menetelmät kehittyvätkin”, Hannu Salonen vakuuttaa.

HH-kiinteistöpalveluiden tulevaisuus

Liiketoiminnan myynti kansainväliselle pörssiyritykselle ei milloinkaan ole ollut vaihtoehto, vaikka ostajat ovatkin ovelle kolkutelleet. Syvällisten pohdintojen päätteeksi Hannun poika Tokke Salonen ilmoitti halukkuutensa ottaa vetovastuun yhtiöstä, minkä jälkeen yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos vuonna 2010.

”Koen, että tämä on mennyt paremmin, kuin olisin ikinä voinut toivoakaan. Tokke lunasti siskonsa kanssa enemmistöosuuden HH-kiinteistöpalveluista, ja itse saan olla toiminnassa mukana hallituksen puheenjohtajan roolissa. Tamperelaisen, paikallisen perheyrityksen eteen tekemäni työ ja sen tulokset pysyvät perhepiirissä toivottavasti jatkossakin. Muutaman vuoden sisällä saan toivottavasti yrityksen toimitilajärjestelytkin siihen malliin, että voin vetäytyä harrastusteni pariin”, Hannu Salonen kertoo.