Eteenpäin katsovana ja asiakaslähtöisenä yrityksenä HH-kiinteistöpalvelut Oy seuraa tiiviisti alalla tapahtuvia muutoksia ja niistä syntyviä tarpeita. Yritys ottaa tänä syksynä valikoimaansa Pirkanmaan Turvatuotteet Oy:n teknisesti toteuttaman, turvallisuutta parantavan palvelun. Uusi kuvavalvontapalvelu on tarkoitettu erityisesti taloyhtiöille sekä teollisuuden, toimitilojen ja kaupan alan kiinteistöille.

Luotettavasta yhteistyöstä lisäarvoa asiakkaille

HH-kiinteistöpalveluilla on monivuotinen kokemus ja vahva asema kiinteistöjen ylläpidossa, huollossa ja teknisissä ratkaisuissa. ”Työmme kautta syntynyt osaaminen on tehnyt meistä luotettavan toimijan omalla alallamme”, kertoo asiakkuusjohtaja Risto Vasama.

”Pääperiaatteemme on se, että tuotamme palveluja omin voimin tai toisaalta tietyissä tapauksissa yhteistyössä luotettavien kumppanien kanssa. Yhteistyömme Pirkanmaan Turvatuotteiden kanssa on kestänyt jo pidemmän aikaa, ja heidän tuotelaatunsa ja toimitusvarmuutensa ovat osoittautuneet niin hyviksi, että olemme mielellämme jatkaneet yhteistyötä”, sanoo HHKP:n palvelujen kehittämisestä jaasiakassuhteista vastaava Vasama.

”Pirkanmaan Turvatuotteet Oy tuntee toimintaympäristömme erittäin hyvin ja tietää, minkälaisessa yhteistyössä molemmat osapuolet ovat parhaimmillaan. On hienoa, että voimme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä yhteistyömme myötä syntyvästä lisäarvosta”, myötäilee HHKP:n valvomo- ja hälytyskeskuksen palveluesimies Harri Koivisto.

Älykäs kamerateknologia vaikuttaa turvallisuuteen…

Tampereen Turvatuotteet Oy on Suomen ainoa turvasuojausyritys, joka on kanadalaisen Avigilonin virallinen kumppani.

”Alun perin saimme eräältä suomalaiselta, koko maassa toimivalta asiakkaalta kyselyn, jonka perusteella aloimme kartoittaa huippuluokkaista järjestelmätoimittajaa”, kertoo teknisistä ratkaisuista vastaava järjestelmäasiantuntija, Tero Santaharju.

Kiinteistöomaisuuteen liittyvä turvallisuus on nykyään monen teollisuus- ja liiketiloja omistavan huulilla. Varkaustapausten ja huumausainerikosten lisääntymisen myötä kasvanut turvattomuus havahduttaa pohtimaan, kuinka tilanteeseen voi vaikuttaa.

”Ihmisen tekemä perinteinen piirivartiointi ei ole kohteessa paikalla 24/7. Painotamme myös sitä, että teknisesti hyvälaatuinen valvontajärjestelmä ennaltaehkäisee rikoksia. Kun järjestelmä on liitetty ammattimaiseen valvomoon, ollaan mahdollisissa varkaustapauksissa paremmin tilanteen päällä. Tiedon liikkuessa nopeammin esimerkiksi poliisille, kiinnijäämisriski on suurempi, mikä taas lisää omalta osaltaan pelotevaikutelmaa”, selventää Vasama.

Mitä suurempi ja monimutkaisempi kiinteistö on, sitä enemmän kameravalvonnasta on hyötyä. Taloudellisestikin uudet järjestelmät tulevat ostajaa vastaan: asennustöissä on mahdollista käyttää aiempien järjestelmien kaapelointia ja säästöä syntyy myös henkilöstökuluissa. Lisäksi Pirkanmaan Turvatuotteiden huoltopalvelut varmistavat sen, että palveluista huolehditaan koko niiden elinkaaren ajan.

… mutta se vastaa moneen muuhunkin tarpeeseen

Pirkanmaan Turvatuotteet Oy:n toimitusjohtaja ja järjestelmäasentaja Harri Mustakallio korostaa nimenomaan älykkään kamerateknologian merkitystä. ”Kameravalvontaa on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta siihen verrattuna älykkäillä järjestelmillä on valtava etu. Älykkäät järjestelmät ovat fiksumpia kuin ihmiset, ja ne pystyvät yhdistämään tietoa ja jaksavat esimerkiksi katsoa samaa kuvaa jatkuvasti”, selventää Mustakallio.

Hän korostaa myös sitä, että vaikka varkaustapausten selvittäminen on yleisin kameravalvontaan liitetty asia, niin nykyaikaisista järjestelmistä on moneen muuhunkin. ”Kamera pystyy tunnistamaan niin henkilöitä kuin ajoneuvojakin. Jos esimerkiksi tyhjän kiinteistön lähettyvillä on liikehdintää, kamera osaa hälyttää siitä. Jos taas kiinteistön pihalla seisoo liian pitkään ajoneuvo tai jos pihalla tapahtuu onnettomuus, niin tilanteeseen pystytään reagoimaan välittömästi. Tämä kaikki on mahdollista järjestelmään syötettyjen parametrien kautta; järjestelmä osaa verrata ihannetilannetta todellisuuteen”, Mustakallio kertoo.

”Teknologia avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, ja olemme innoissamme kaikesta siitä, mitä on edessä”, summaa Mustakallio.