Kiinteistöpalvelualan ylityökielto alkaa tänään torstaina 1.2.2018 kello 16. Aiemmin päivällä PAM:in  esitykset työehtosopimuksen tavoitteista saivat työntekijät lähtemään kolmesta työpaikasta ulosmarssille vauhdittaakseen neuvottelujen etenemistä.

Ylityökielto merkitsee, että kiinteistöpalvelualan työntekijät – siivoojat, huoltomiehet, kiinteistönhoitajat – tekevät normaalit työvuoronsa, mutta kieltäytyvät ylitöiden tekemisestä. Ylityökiellolla vauhditetaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvotteluja.

https://www.pam.fi/uutiset/2018/02/pam-julisti-ylityokiellon-kiinteistopalvelualalle.html

 

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

15 §

Ylivoimainen este

Sopijapuolet vapautuvat suoritusvelvollisuudestaan niin pitkäksi aikaa kuin valmius- tai puolustustilalaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai vaikutuksiltaan niihin verrattava ylivoimainen este estää sopimuksen täyttämisen tai sen vaatiminen olisi kohtuutonta.

Sopijapuolilla on oikeus väliaikaisesti jättää tehtävänsä suorittamatta, jos suoritusta estää lakko tai saarto, työsulku tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide.

Mikäli tilaajan puolella oleva työtaistelutoimenpide estää toimeksisaajan suorituksen, on toimeksisaajalla oikeus periä tilaajalta toimeksisaajalle keskeytyksestä aiheutuvat kyseisen kohteen palkkakustannukset enintään kahden viikon ajalta. Muutoin ylivoimaisen esteen ajalta sopijapuolille aiheutuvat sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutuvat vahingot korvataan vain, mikäli siitä on erikseen sovittu.

Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos sovittujen tehtävien hoitaminen on ylivoimaisen esteen vuoksi pakko keskeyttää määräämättömäksi ajaksi.