Tarkat työohjeet jokaiseen siivouskohteeseen palvelevat nykyisiä työntekijöitä, mutta helpottavat myös uuden työntekijän tai vaikkapa kesäsijaisen perehdyttämistä. Siivoustyön mitoitus teetetään usein muutostilanteessa, kun halutaan tarkistaa siivoustyön kustannuksia, laajuutta ja tulevaisuuden tarpeita. Kyse voi olla vaikkapa pitkäaikaisen siivoojan eläköitymisestä ja uuden henkilön palkkaamisesta tai siivoustyön ulkoistamisesta siivousyritykselle.

Mitoituksen tekeminen auttaa työn suunnittelussa ja työtehtävien järkevässä toteutuksessa sekä työnantajaa että työntekijää. ”HH-kiinteistöpalveluissa käytämme työmäärämitoituksia päivittäisessä tarjouslaskennassamme”, toteavat HH:n puhtauspalveluiden johtaja Hannele Salminen ja palvelusuunnittelija Elina Niemi-Silmonen.

Ytimessä asiakkaan tarve

HH-kiinteistöpalvelut toteutti yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin kanssa Karvian seurakunnan siivoustyön mitoituksen. Mitoituksella haluttiin selvittää siivoustyön laajuus ja puitteet, joissa työtä tehdään. Karvialla haluttiin poikkeuksellisen yksityiskohtainen mitoitus, jossa tilat käytiin läpi niin sanotusti tuolitasolla. ”Oli tosi kiva päästä tekemään näin yksityiskohtainen mitoitustyö”, toteaa Elina Niemi-Silmonen tyytyväisenä.

Mitoitustyön lähtökohtana toimi tilojen pohjapiirustus ja paikan päällä tehty tilojen käyttöasteen kartoitus. Sen perusteella määriteltiin työmäärämitoituksen yksityiskohdat eli minkälainen siivous, millä taajuudella ja millä välineillä kussakin tilassa on tarpeen. Mitoituksen tekemisessä käytettiin siihen tarkoitettua tietokoneohjelmaa, johon kaikki oleelliset tiedot syötetään. ”Seurakunnalla on monenlaisia tiloja hyvin erilaisilla käyttöasteilla. Se teki tästä projektista keskivertoa haastavamman, kun tiloihin räätälöitiin tehtäviä melko paljon”, Niemi-Silmonen kertoo.

Yksityiskohdat ratkaisevat

Valmiissa mitoitustyössä on laskettu tarkat aika-arviot jokaisen työn ja työvaiheen suorittamiselle. Kyse on maksimiajoista, jotka kuhunkin tehtävään ovat käytettävissä. Usein mitoitustyön tekemiseen yhdistyykin neuvontaa ja opastusta uusiin menetelmiin ja välineisiin työn joutuisuuden varmistamiseksi. TAKKin kouluttajat voivat laatia siivoustyöntekijöille osaamiskartoituksen. Sen pohjalta määritellään, minkälaista ohjausta ja neuvontaa tarvitaan. Toisinaan se voi tarkoittaa myös tutkintokoulutusta tai muuta pidempikestoista ohjausta.

Karvian tapauksessa TAKK ja HH tekivät tilauksen mukaisesti vain varsinaisen mitoitustyön ja sen pohjalta yksityiskohtaiset, kuvalliset työohjeet siivoustyön tekijälle. ”Meillä ei ole aiemmin tarkasteltu siivousta näin ammattimaisesti, mutta nyt asiat muuttuvat entistä ammattimaisempaan suuntaan. Työohjeet ja mitoitukset ovat juuri sitä, mitä seurakunnassa toivottiin, ja kaikki on tehty huolellisesti”, kiittelee Karvian seurakunnan talouspäällikkö Marjatta Rämö tyytyväisenä.

Teksti: Marjo Nieminen
Kuva: Jussi Mattila


HH-kiinteistöpalveluiden Elina Niemi-Silmonen ja Hannele Salminen sekä TAKKin Armi Hyvönen kiittelivät sujuvaa yhteistyötä Karvian seurakunnan siivoustyönmitoitusprojektissa.