HH-kiinteistöpalvelujen talotekniikan liiketoimintayksikössä aloitti syyskuussa uusi palvelupäällikkö Tapio Pelto. Pelto on aiemmin johtanut paitsi omaa yritystään myös erilaisia organisaatioita.

Uuden palvelupäällikön palkkaamisen taustalla on organisaatiomuutos, jossa yksikönpäälliköt Risto Vasama ja Petri Alvinen nimitettiin palvelujohtajiksi. Palvelujohtajien toimenkuvaksi määriteltiin entistä voimakkaammin kokonaisliiketoiminnan kehittäminen, asiakkuuksien hoitaminen ja myynti. Samalla täsmennettiin jo aiemmin kiinteistönhuollossa toimineen palvelupäällikkö Toni Honkasen toimenkuvaa.

Palvelupäälliköt työskentelevät jatkossa tiiminä, kuten palvelujohtajatkin. Päälliköt huolehtivat tuotannon sujumisesta ja varmistamisesta yrityksen toiminta-ajatuksen, arvojen ja laatukriteerien mukaisesti. Samoin he omalta osaltaan huolehtivat liiketoiminnan, palveluiden ja talouden kehittämisestä. Palvelupäällikkö Tapio Pelto toimii talotekniikan työnjohtajien ja tuotantoinsinöörin esimiehenä ja raportoi palvelujohtajalle.