Vastuullinen kesäduuni 2015 on valtakunnallinen kampanja, jonka tarkoitus on haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille laadukkaita kesätyöpaikkoja. Vuonna 2014 kampanjaan osallistui yhteensä 176 yritystä, jotka tarjosivat kaiken kaikkiaan 33 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Tänä vuonna HH-kiinteistöpalvelut on mukana kampanjassa yhtenä suurimpana pirkanmaalaisena työllistäjänä.

HH-kiinteistöpalvelut on merkittävä nuorten työllistäjä Pirkanmaalla. Vuosittain yritys tarjoaa kesätyöpaikan yli viidellekymmenelle nuorelle. Toimitusjohtaja Tokke Salonen on tyytyväinen, sillä luku on pystytty pitämään samana vuodesta toiseen.

Nuorten työllistäminen on Salosen mielestä koko yrityksen etu. Hän tietää, kuinka tärkeää on saada ensimmäiset käytännön kokemukset työelämästä. Yritysten vastuullisuus korostuu toimitusjohtajan mukaan varsinkin haastavan taloustilanteen edessä.

─ Nuorten palkkaaminen on tuonut meille mukanaan paljon positiivista. Vakaana paikallisena toimijana ja työllistäjänä meidän on kannettava vastuumme sekä kortemme kekoon. Meillä työskennellessään nuori voi luottaa siihen, että kaikki hoituu ajallaan ja oikein – niin perehdytys kuin tilinauhakin, Tokke Salonen tiivistää.

Vastuullinen Kesäduuni 2015 -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen allekirjoittaa Salosen mietteet. Salminen-Kultanen painottaa, että työnantajien on syytä turvata jo nyt maineensa hyvänä työnantajana tulevaisuuden osaajien keskuudessa.

─ Vaikka nyt onkin tiukempi tilanne taloudessa, emme vain voi olla vuosikausia hiljaa ja odotella, että kyllä nuoret ammattitaitoiset ihmiset meille päätyvät töihin. Työnantajien kannattaa ja pitää olla esillä, hän täsmentää.

Päivi Salminen-Kultasen mukaan palaute työnantajasta leviää nuorten verkostoissa nopeasti.

Puskaradio vie viestiä tehokkaasti eteenpäin

Työelämästä nostetaan usein pinnalle negatiivissävytteisiä uutisia. Projektijohtaja Salminen-Kultanen kertoo, että nuoret ovat entistä epävarmempia työelämän suhteen.

─ Meidän täytyy saada uusi sukupolvi innostumaan työelämästä! Kesätyöt ovat oiva tapa tutustua siihen, mikä itseään kiinnostaa ja mistä löytyy itseä kiinnostavia tehtäviä.

Salminen-Kultasen mukaan vastuullisuus ja työpaikat vaikuttavat Suomessa eniten yritysten ansaitsemaan luottamukseen ja maineeseen. Nuorille tarjotut kesätyöpaikat vaikuttavat positiivisesti yrityksen ja koko elinkeinoelämän maineeseen.

─ Joulukuussa 2014 tekemämme tutkimuksen mukaan 70 % nuorista kertoo kesätyöpaikoistaan eteenpäin. Työnantajasta kerrottu hyvä palaute leviää verkostoissa nopeasti ja sillä on valtava vaikutus, hän kertoo.

Osallistumalla Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjaan HH-kiinteistöpalvelut sitoutuu noudattamaan hyvän kesätyön periaatteita. Mielekkään työn tarjoaminen ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus ovat kaikki asioita, jotka kampanjaan mukaan lähtevät allekirjoittavat omassa toiminnassaan. HH-kiinteistöpalveluille kampanjan vaatimukset ovat perusarkea ja itsestäänselvyys. Tokke Salosen mukaan varsinkin harmaan talouden aikana on ensisijaisen tärkeää kantaa huolta yhteiskunnallisista vastuista ja velvoitteista. 

─ Vielä ehtivät muutkin pirkanmaalaiset yritykset mukaan! Tokke Salonen haastaa.

Lue lisää Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjasta ja lähde mukaan haasteeseen: www.kesaduuni.org