Tänä syksynä olemme tehneet laajahkon asiakastyytyväisyyskyselyn. Sen tarkoituksena oli kartoittaa HH-kiinteistöpalveluiden asiakkaiden näkemys toimintamme ja palvelumme laadusta eri yksiköissä sekä samalla selvittää mahdolliset kehittämisalueet.

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että henkilökuntamme on ystävällistä ja kohteliasta sekä ymmärtää asiakkaan tarpeet. Ammattitaitoinen henkilökuntamme sai kiitosta myös asiantuntemuksesta, kokonaisvaltaisesta palvelusta ja töiden tekemisestä sovitusti. Käyttämiämme koneita ja välineitä pidetään ajanmukaisina.

Meihin luotetaan.

Yli 90 prosenttia asiakkaistamme on kyselyn mukaan täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että meiltä ostetut palvelut ovat sitä, mitä lupaammekin. Siivouksesta saimme erityisen hienot arvosanat. Myös talotekniikka ja kiinteistönhuolto saivat kiitettävää palautetta.

Asiakkaidemme mielestä kokonaisuutena toimintaamme kuvaa tärkeysjärjestyksessä:

  1. Luotettava kumppani
  2. Henkilöstön asiantuntemus
  3. Nopea reagointi asioihin

Palveluita erikseen verrattaessa siivouksessa ykkösasiana oli palvelun tasalaatuisuus ja kiinteistönhuollossa nopea reagointi.

Meidät tavoittaa myös hyvin. Peräti 95 prosenttia asiakkaistamme oli sitä mieltä, että yhteyshenkilö on helppo tavoittaa. Vain sähköpostitse tai kotisivujen kautta tulleisiin yhteydenottoihin emme reagoi aivan yhtä nopeasti.

Parantamisen varaakin jää.

Kehittämistä meillä on vaihtoehtoisten ratkaisujen ehdottamisessa sekä oma-aloitteisessa asiakkaiden neuvonnassa ja ohjeistamisessa. Meiltä odotetaan lisää aktiivisuutta asiakkaaseen päin. Yhteydenottoa toivotaan mieluiten sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Parasta on, että kuusi kymmenestä vastaajasta on valmis suosittelemaan palveluitamme erittäin mielellään, ja loputkin pienellä varauksella. Jatketaan hyvää työtä.

Kyselyyn vastaajista suurin osa oli isännöitsijöitä ja kiinteistöpäälliköitä, mutta joukossa oli myös mm. työnjohtoa ja toimistopäälliköitä. Vastaajat olivat pääosin miehiä. Taustatietojen mukaan suurin osa vastaajista on ollut asiakkaanamme vuosia, muutamat jopa yli 20 vuotta.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Palaute auttaa meitä parantamaan ja kehittämään toimintaamme edelleen. Tästä on hyvä jatkaa!