Taloustutkimuksen tekemä Tampereen seudun päättäjät 2012 -tutkimus kertoo meistä paljon hyvää. Tutkimuksessa selvitettiin mielikuvia sekä kiinteistönhuolto- että siivouspalveluista. Imagomme on vahva.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tampereen seudun yrityspäättäjien mielipiteitä alueella toimivista kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluyrityksistä. Vastaajia oli kaikkiaan lähes 400 ja mukana jo useita vuosia samanlaisena toistetussa tutkimuksessa olivat seudun merkittävimmät alan yritykset.

HH-kiinteistöpalvelut Oy on tutkimuksen kolmanneksi tunnetuin ja kolmanneksi käytetyin kiinteistönhuoltoyritys Tampereella. Saamiemme yleisarvosanojen (kouluarvosanoin) keskiarvo on 7,55, jolla olemme paras tutkittujen kymmenen kiinteistöhuoltoyrityksen joukossa.

Yrityskuvatekijöissä sijoituimme jaetulle ykkössijalle luotettavuudessa ja kakkossijalle palvelujen laadussa, hintatasossa, palvelun joustavuudessa sekä henkilökunnan ammattitaidossa ja palveluhalukkuudessa.

Siivouspalveluyrityksenä olemme neljänneksi tunnetuin ja kolmanneksi käytetyin Tampereen seudun yrityspäättäjien keskuudessa. Yleisarvosanojen keskiarvo, 7,37, on siivouspalveluissakin tutkimuksen paras.

Yrityskuvatekijöissä parhaiten eli neljänsiksi sijoituimme henkilökunnan palveluhalukkuudessa sekä reklamaatioiden hoidossa. Meitä pidetään myös luotettavana ja joustavana palveluyrityksenä.

Tutkimuksen perusteella imagoamme voidaan pitää melko vahvana niin kiinteistönhuollossa kuin puhtauspalveluissakin. On mukava nähdä, että olemme kehittäneet toimintaamme oikeaan suuntaan. Onneksi parantamisen varaakin vielä on.

15.1.2013
HH-kiinteistöpalvelut Oy